ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЭРГҮҮЛ ХЯНАЛТЫН АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Монгол улсын шадар сайд, байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын хамтарсан 12/А/51 тушаал, Аймгийн засаг даргын 04 тоот албан даалгавар, Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 20/04/024/61 зөвлөмжийн, Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 01/26 удирдамжийн дагуу, Сумын засаг даргаар төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж эргүүл хяналтын ажлыг хийж байна. Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тэмцэх ажлын хүрээнд ард иргэдэд нээлтэй хаалганы өдрийн зохион байлсан. Эргүүл хяналтын ажлын явцад гарсан зөрчил байхгүй, хуурайшилтын түвшин дунд зэргийн байна.

 
 

toimmedee.mn

http://toimmedee.mn
© 2024 он. Энэхүү вэб хуудас нь зохиогчийн эрхийн хуулиар хамгаалагдсан.